ตายแบบไหน? ต้องชันสูตรพลิกศพ…

ตายแบบไหน? ต้องชันสูตรพลิกศพ…

🔴 ตายแบบไหน? ต้องชันสูตรพลิกศพ… 🔴 การชันสูตรพลิกศพคือการตรวจศพเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการตาย เพราะฉะนั้น ในกรณีที่เหตุตายชัดแจ้งเช่น ป่วยตาย แก่ตาย ซึ่งเป็นการตายตามธรรมชาติ ก็ไม่จำเป็นต้องทำการชันสูตรพลิกศพ รวมถึงผู้ต้องขังที่ศาลสั่งลงโทษประหารชีวิตก็ไม่ต้องทำการชันสูตรพลิกศพ