กรณีเป็นท้าวแชร์แล้วลูกแชร์หนีไม่จ่ายเงินจะทำอย่างไร⁉️

กรณีเป็นท้าวแชร์แล้วลูกแชร์หนีไม่จ่ายเงินจะทำอย่างไร⁉️

กรณีเป็นท้าวแชร์แล้วลูกแชร์หนีไม่จ่ายเงินจะทำอย่างไร⁉️ 👉 ถ้าลูกแชร์คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหนีวงแชร์ วงแชร์นั้นจะต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งท้าวแชร์จะต้องรับผิดชอบสำรองจ่ายแทนไปก่อน แล้วท้าวแชร์ก็ไปใช้สิทธิฟ้องร้องบังคับคดีกันในทางอาญาในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ หรือ 👉ฟ้องร้องฐานผิดสัญญาในทางแพ่ง โดยใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับลูกแชร์ที่หนีวงแชร์ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารหรือหลักฐานเป็นหนังสือก็ได้ โดยสามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้ 📢สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานป้องปรามการเงินนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9021 ต่อ 2627-35 หรือศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร.1359 หรือส่งจดหมายมาที่ ตู้ ปณ. 1359 ปณจ. บางรัก กรุงเทพ 10500