เรื่อง สัญญาซื้อโครงการจัดหากระสุนปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร (ซ้อมยิง) สำหรับการฝึกทดสอบเพื่อเพิ่ม สมรรถนะและศักยภาพการยิงปืนให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เรื่อง สัญญาซื้อโครงการจัดหากระสุนปืนพก ขนาด ๙ มิลลิเมตร (ซ้อมยิง) สำหรับการฝึกทดสอบเพื่อเพิ่ม สมรรถนะและศักยภาพการยิงปืนให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

สัญญาซื้อกระสุน