ลักษณะการกู้ยืมเงินผิดกฎหมาย

ลักษณะการกู้ยืมเงินผิดกฎหมาย

พ.ร.บ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560