กองปราบ ฝึกทบทวนยุทธวิธี ประจำเดือน มิ.ย. 61

กองปราบ ฝึกทบทวนยุทธวิธี ประจำเดือน มิ.ย. 61

ามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม ตำรวจกองปราบฝึกทบทวนยุทธวิธีการตรวจค้นและจับกุม ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิทยากรผู้ชำนาญการ เพื่อเตรียมพร้อมให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน นำมาซึ่งความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ได้รับความรวมมือ และ ความสนใจจากข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมฝึกเป็นอย่างดี สมกับคำว่า “เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อพิทักษ์รับใช้ประชาชน”