เราฝึก เพื่อพิทักษ์ประชาชน

เราฝึก เพื่อพิทักษ์ประชาชน

ทีมงานกองปราบมีการฝึกฝนทบทวบยุทธวีธีต่างๆอย่างต่อเนื่อง…เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานในการจับกุมอาชญากร