กองปราบจัดอบรม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

กองปราบจัดอบรม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

กองปราบฯ  จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ใน ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ. ห้องประชุมปราศจากศัตรู ชั้น 3 อาคาร 1 บก.ป.โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร่วมอบรม