ข่มขืน มีโทษประหารชีวิต

ข่มขืน มีโทษประหารชีวิต

🔴ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 ตรี (2) ผู้ที่กระทำผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต…