ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อโครงการจัดหาระบบห้องสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ์ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนผู้กระทำผิด (Command Center)

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อโครงการจัดหาระบบห้องสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ์ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนผู้กระทำผิด (Command Center)

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อโครงการจัดหาระบบห้องสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ์ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนผู้กระทำผิด (Command Center) ของกองบังคับการปราบปราม เลขที่ บก.ป. 11/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่