กองปราบรวบเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงาน เบี้ยวหนี้ผู้เสียหายรวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

กองปราบรวบเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงาน เบี้ยวหนี้ผู้เสียหายรวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

กองบังคับการปราบปราม ภายใต้การอำนวยการ พล...สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.., ...พัฒนศักดิ์  บุบผาสุวรรณ, ...ณัฐพงษ์ ปิตะบุตร, ...พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.., ...ปทักข์ ขวัญนา ผกก.4 บก.., ...รณกร สุขมงคล, ...พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกุล, ...มนูญ แก้วก่ำ, ...เอกสิทธิ์ ปานสีทา รองผกก.4 บก..

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม นำโดย ...ณรงค์ หาญสันเทียะ สว.กก.4 บก.. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ 1 กก.4 บก..

ร่วมกันจับกุม นายพนม (สงวนนามสกุล) อายุ 62 ปี ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายของศาลอาญา ที่ 1314/2564 ลงวันที่ 10 ..64 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันไม่จ่ายค่าจ้าง และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานแรงงานและหมายจับอื่นๆ กระทำความผิดตาม ...เช็คฯ อีก 15 หมายจับ ดังนี้

1. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ 325/2562 ลงวันที่ 7 มิ..62 ความผิดฐานร่วมกันออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค, ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คโดยเจตนาทุจริต และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

2. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ 637/2561 ลงวันที่ 19 ..61 ความผิดฐานร่วมกันออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น ให้ใช้เงินจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น

3. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ 860/2561 ลงวันที่ 29 ..61 ความผิดฐานร่วมกันออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น ให้ใช้เงินจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น

4. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ 757/2561 ลงวันที่ 27 ..61 ความผิดฐานร่วมกันออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น ให้ใช้เงินจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น

5. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ 830/2561 ลงวันที่ 19 ..61 ความผิดฐานร่วมกันออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค, ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คโดยเจตนาทุจริต และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค

6. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ .829/2561 ลงวันที่ 19 ..61 ความผิดฐานร่วมกันออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค, ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คโดยเจตนาทุจริต และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค

7. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ .828/2561 ลงวันที่ 19 ..61 ความผิดฐานร่วมกันออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค, ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คโดยเจตนาทุจริต และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค

8. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ .827/2561 ลงวันที่ 19 ..61 ความผิดฐานร่วมกันออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค,ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น

9. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ 826/2561 วันที่ 19 ..61 ความผิดฐานร่วมกันออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค, ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คโดยเจตนาทุจริต และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค

10. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ .348/2563 วันที่ 13 มิ..63 ความผิดฐานร่วมกันออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น และห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คโดยเจตนาทุจริต และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค

11. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือที่ 117/2562 ลงวันที่ 20 ..62 ความผิดฐานร่วมกันออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย โดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค และโดยขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันพึงให้ใช้เงินได้ออกเช็ค และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น

12. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ .242/2563 วันที่ 8 ..63 ความผิดฐานออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย โดยมีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันพึงให้ใช้เงินได้, ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น

13. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ 407/2562 วันที่ 5 ..62 ความผิดฐานร่วมกันออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย โดยในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชี อันจะพึงได้ให้ใช้เงินได้และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น

14. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ 408/2562 วันที่ 5 ..62 ความผิดฐานร่วมกันออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย โดยในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงได้ให้ใช้เงินได้และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น

15. ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ 409/2562 วันที่ 5 ..62 ความผิดฐานออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย โดยในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชี อันจะพึงได้ให้ใช้เงินได้ และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น

สถานที่จับกุม บริเวณฟุตบาท ซอยประจักษ์ศิลปาคม .ในเมือง .เมือง .หนองคาย

พฤติการณ์ เมื่อประมาณปี 2542 นายพนมฯ ได้ก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป และติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม ต่อมาเมื่อประมาณปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัว บริษัทได้รับผลกระทบ และมีปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงิน จึงทำให้เช็คที่สั่งจ่ายให้กับบริษัทคู่ค้าหลายรายไม่สามารถขึ้นเงินได้ จึงนำไปสู่การฟ้องร้องหลายคดี จนท้ายที่สุดบริษัทก็ได้ปิดตัวลง แต่ยังคงค้างเงินค่าจ้างพนักงานเป็นจำนวนมากทำให้ผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีในเวลาต่อมา

    

โดยหลังจากถูกแจ้งความดำเนินคดี นายพนมฯ ได้หลบหนีคดีมาประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ .เมือง .หนองคายจนกระทั่งวันที่ 14 ..64 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.. ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ที่ บริเวณฟุตบาท ซอยประจักษ์ศิลปาคม .ในเมือง .เมือง .หนองคาย หลังจากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

ช่องทางติดต่อขอข้อมูล ...ณรงค์ หาญสันเทียะ สว.กก.4 บก..โทรศัพท์  081-9391993