กองปราบวางระบบ “เทสร่างกาย” มาตรฐานระดับโลก

กองปราบวางระบบ “เทสร่างกาย” มาตรฐานระดับโลก

ในสมัยที่ พล...จิรภพ ภูริเดช รอง ผบช.. ดำรงตำแหน่ง ผบก.. ได้มีการริเริ่มเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด โดยใช้เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของทางกองบังคับการปราบปราม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของทางเจ้าหน้าที่ FBI

ทั้งนี้กองบังคับการปราบปราม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด โดยเล็งเห็นว่าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ย่อมเป็นผลดีต่อตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง และยังส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วย กองบังคับการปราบปรามจึงได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเป็นประจำทุกปี

โดยในแต่ละปีจะกำหนดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็นจำนวน 2 ครั้ง เเบ่งสถานีในการทดสอบเป็น 4 สถานี คือ ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง 2.4 กม. และวิ่งสปรินท์ 300 เมตร โดยเกณฑ์การทดสอบในสถานีดันพื้น และลุกนั่ง ยังคงยึดตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่จะมีการปรับเกณฑ์ในสถานีการวิ่ง จากระยะทาง 1.2 กม. ตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มขึ้นเป็น 2.4 กม. และในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการยังมีการเพิ่มสถานีการวิ่งสปรินท์ 300 เมตร ขึ้นมาอีก 1 สถานี เนื่องจากเห็นว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความเร็วในการวิ่งติดตามจับกุมคนร้าย หากพบเจอสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อประชาชน

• กองปราบฯ ฟิต ผู้การสั่งลุย ทดสอบ ติดตามล่าโจร

• กองปราบปราม | ต้องแข็งแรงขนาดไหน กว่าจะผ่านเกณฑ์กองปราบ

 

โดยในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของทางกองบังคับการปราบปราม ได้มีการนำ BIB ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจับระยะทางและเวลาในการวิ่ง ตั้งแต่ระยะเวลาที่ผู้เข้ารับการทดสอบออกตัวจนกระทั่งเข้าเส้นชัย มาปรับใช้กับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในสถานีวิ่ง เพื่อให้ผลการทดสอบร่างกายมีความเป็นมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับในรายการวิ่งมาราธอนระดับโลก และเพื่อให้สามารถวัดผลการทดสอบร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

ซึ่งภายหลังจากการทดสอบสมรรถภาพร่างกายจะมีการประเมินผลการทดสอบและจัดลำดับผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกครั้ง ซึ่งในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบ จะมีการจัดหลักสูตรเพื่อฝึกฝนสมรรถภาพร่างกายโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพร่างกายให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ

• หนุมาน เขี้ยวเล็บกองปราบที่น่าจับตามอง

ซึ่งในปี 2564 พล...สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.. (คนปัจจุบัน) ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด จึงได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจกองบังคับการปราบปราม โดยยังคงสานต่อเกณฑ์การทดสอบร่างกายในรูปแบบที่ พล...จิรภพ ภูริเดช ได้วางแนวทางไว้ทั้งนี้ พล...สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.. ยังได้ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบเต็มระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดอีกด้วย

 

 

• ผู้การหมูนำทีมตำรวจกองปราบทดสอบร่างกาย

สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีผลทดสอบสมรรถภาพร่างกายยอดเยี่ยม จะได้รับรางวัลผู้มีสมรรถภาพร่างกายยอดเยี่ยมจาก ผบก.. ซึ่งในปีนี้ ผู้ที่มีผลการทดสอบร่างกายยอดเยี่ยม มีผลการทดสอบดีเลิศทุกสถานีมีจำนวนหลายนาย ซึ่ง พล...สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.. รวมถึงผู้บังคับบัญชาหลายท่าน ยังเป็นหนึ่งในผู้ที่มีผลการทดสอบร่างกายยอดเยี่ยม ได้คะแนนระดับดีเลิศทุกสถานีอีกด้วย

 

 

ซึ่งจะเห็นได้ว่ากองบังคับการปราบปราม นำโดยผู้บังคับบัญชาทุกท่านนั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามเป็นอย่างมาก โดยได้เป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดอีกด้วย