กองปราบรวบสาวเปิดเพจหลอกขายทองคํา ยื่นข้อเสนอฝากขายทองได้กําไรงาม

กองปราบรวบสาวเปิดเพจหลอกขายทองคํา ยื่นข้อเสนอฝากขายทองได้กําไรงาม

กองบังคับการปราบปรามภายใต้การอํานวยการ พล...สุวัฒน์แสงนุ่ม ผบก..,...พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ, ...ณัฐพงษ์ ปติะบุตร, ...พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.., ...ปทักข์ ขวัญนา ผกก.4 บก.., ...รณกรสุขมงคล, ...พงษ์พันธ์ศิริภัทรนุกุล, ...มนูญแก้วก่ำ ,...เอกสิทธิ์ ปานสีทา รอง ผกก.4 บก..

เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุมนําโดย ...อภิชนขันกา สว.กก.4 บก.. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจ ชุดปฏิบัติการ5 กก.4 บก..

ร่วมกันจับกุมนางสาวมาริสา (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัด พะเยาที่.31/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563ในข้อกล่าวหาฉ้อโกง

สถานที่จับกุม บริเวณถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

พฤติการณ์ สืบเนื่องมาจาก ผู้ต้องได้มีพฤติกรรมหลอกลวงผู้เสียหาย โดยเปิดเพจเพื่อเสนอขาย ทองคําแท่งและทองรูปพรรณ ประเภทต่างๆ โดยมีการเสนอขายทองคําในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด ให้ข้อเสนอกับผู้ที่สนใจว่าสามารถฝากทางร้านขายทองให้ได้ โดยจะได้ราคาตามราคาขายทองคําจริงในปัจจุบัน แต่ข้อเสนอท่ีผู้ต้องหากล่าวอ้างเป็นการหลอกล่อให้เหยื่อเกิดความสนใจในผลกําไรซึ่งในช่วงแรกทางผู้ต้องหาได้ โอนเงินค่าผลกําไรให้ผู้เสียหายจริง พร้อมกับชักชวนให้ซื้อทองเพิ่ม และเมื่อผู้เสียหายสนใจซื้อทองเพิ่มเติมแล้ว ผู้ต้องหากลับไม่ได้โอนเงินผลกําไรให้แก่ผู้เสียหายตามท่ีได้ตกลงไว้ พร้อมกับยังใช้คําพูดหว่านล้อมให้นําเงินที่ ฝากขายทองไปซื้อทองเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งทางผู้เสียหายไม่ได้รับผลกําไรจากทางผู้ต้องหาอีก ผู้เสียหายจึงตัดสินใจเเจ้งความร้องทุกข์ดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียหายจํานวนหลายราย ยอดความเสียหายตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนบาท

กระทั่งวันที่ 3 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุมได้เร่งสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหารายน้ี โดยสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาอยู่บริเวณถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อพบผู้ต้องหาจึงได้นําตัวผู้ต้องหาส่ง สภ.เมืองพะเยา ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา

กองบังคับการปราบปราม จึงขอฝากเตือนภัยประชาชนว่า สําหรับปัจจุบันสื่อสังคมโซเชียลช่วย ให้เราใช้ชีวิตง่ายข้ึน แต่ก็แฝงไปด้วยกลุ่มมิจฉาชีพท่ีหวังเข้ามาหลอกลวงเพื่อหาผลประโยชน์ หรือ ทรัพย์สินจากผู้ที่หลงเชื่อ ซึ่งวิธีการที่มิจฉาชีพใชเ้ป็นประจําคือ การหลอกขายสินค้าออนไลน์ การหลอก เล่นแชร์ออนไลน์หรือการให้กู้เงินออนไลน์และวิธีการอื่นๆ โดยจะให้ความหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่สูง ดังนั้นเพื่อใหป้ระชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก่อนจะตัดสินใจในการลงทุนใดๆขอให้ท่านใช้วิจารณ ญานและตรวจสอบข้อมูลให้ดีเสียก่อน

ช่องทางติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากชุดจับกุม ...อภิชน ขันกา สว.กก.4 บก.. (ชป.5 กก.4) หมายเลขโทรศัพท์ 084-123 7762

ผู้ต้องหาหรือจําเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดท่ีศาลยังไม่มีคําพิพากษาถึงท่ีสุด