รวบ “ตุ๊กกี้ 400 ล้าน” แม่แชร์บ้านออมเงินKK หลอกเหยื่อลงทุนธุรกิจเสียหาย 2 ล้าน

รวบ “ตุ๊กกี้ 400 ล้าน” แม่แชร์บ้านออมเงินKK หลอกเหยื่อลงทุนธุรกิจเสียหาย 2 ล้าน

กองบังคับการปราบปราม ภายใต้การอํานวยการของ พล...สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.., ...เอนก เตาสุภาพรอง ผบก.., ...บุญลือ ผดุงถิ่น ผกก.2 บก.., ...สิงห์ชัย ฐานไชยสิทธิ์ รอง ผกก.3 บก.. ปฏิบัติราชการ กก.2 บก.., ...วิญญู แจ่มใส, ...กรกช ยงยืน, รอง ผกก.2 บก.., ...นพรัตน์ คํามาก รองผกก.2 บก.ปทส. ปฏิบัติราชการ กก.2 บก.. และ ...เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล รอง ผกก.2 บก..

เจ้าหน้าท่ีตํารวจชุดจับกุม นําโดย ...กษิดิ์เดช เจริญลาภ สว.กก.2 บก.., ...เฟื่องฤทธิ์ ศรีนวล รองสว.กก.2 บก.. พร้อมเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ชุดปฏิบัติการที่ 4 กก.2 บก..

ร่วมกันจับกุมน..ศิริรัตน์หรือตุ๊กกี้(สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปีชาวจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาตาม หมายจับ ของศาลจังหวัดแขวงนครราชสีมา ที่ 54/2564 ลง 23 ..2564 ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานฉ้อโกง

พฤติการณ์ ก่อนเกิดเหตุ ..เอ (นามสมมุติ) ซึ่งเป็นผู้เสียหาย ได้รู้จักกับ ..ศิริรัตน์ หรือตุ๊กกี้ฯ ต่อมา เมื่อวันท่ี 9 ..2564 ..ตุ๊กกี้ฯ ได้โทรศัพท์ติดต่อมาชักชวน ..เอฯ (ผู้เสียหาย) ให้ร่วมลงทุนธุรกิจขาย หน้ากากอนามัย โดยจะได้เงินปันผลเป็นค่าตอบแทน ..เอฯ หลงเช่ือจึงโอนเงินลงทุนให้กับ ..ตุ๊กกี้ฯ จํานวน2,000,000 บาท แต่เมื่อครบกําหนด ..ตุ๊กกี้ฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลตามกําหนด ผัดผ่อนกับผู้เสียหายมาตลอดผู้เสียหายจึงเช่ือว่าตนถูกหลอก จึงได้แจ้งความดําเนินคดี จนกระท่ังพนักงานสอบสวนได้ขอหมายจับผู้ตอ้งหาตาม หมายจับดังกล่าว

จากการตรวจสอบประวัติของน..ตุ๊กกี้ฯทราบว่าเมื่อวันที่29..2562..ตุ๊กกี้ฯได้ถูกเจ้าหน้าที่ ตํารวจบก.ปอศ. จับกุมในข้อหาฉ้อโกง, ฉ้อโกงประชาชน นําเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ สู่ระบบคอมพิวเตอร์รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 400 ล้านบาท โดยผู้ต้องหาชักชวนกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นกลุ่มแม่ค้าขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก ให้ร่วมลงทุนเป็นตัวแทนขายสินค้า และส่ังซื้อสินค้า หรือสต๊อกสินค้า ตัวใหม่จํานวนหลายรายการเช่นสบู่,ครีม,เซรั่มยี่ห้อหนึ่งซึ่งสมาชิกท่ีลงทุนไม่ต้องนําสินค้าไปจําหน่ายเองจะมี ทีมงานของผู้ต้องหาเป็นผู้นําสินค้าไปขายให้โดยอ้างว่าทีมงานดังกล่าวไม่มีทุนจึงต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการสต๊อกสินค้า ซึ่งหากสมาชิกสั่งซื้อสินค้าในจํานวนมากจะทําให้สามารถซื้อสินค้าในราคาต้นทุนที่ต่ำส่งผลให้กําไรสูง ขึ้น โดยผู้ต้องหามีพฤติการณ์แอบอ้างช่ือศิลปิน ดาราชื่อดังเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาสินค้า เเต่เมื่อครบกําหนดส่ง มอบสินค้าผู้ต้องหากลับไม่มีสินค้าท่ีออกมาขายตามท่ีตกลง อ้างว่าเกิดความล่าช้า ทาง อย. มีความเข้มงวดมาก ต้องรอสินค้าได้รับอนุญาตกอื่น ซึ่งผู้ต้องหาผัดผ่อนแบบนี้เรื่อยมา จึงเป็นเหตุให้กลุ่มผู้เสียหายกลุ่มน้ีเข้าเเจ้งความดําเนินคดี

โดยปัจจุบันตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาเปิดเฟซบุ๊กที่ใช้ช่ือตุ๊กกี้ขายครีมเปิดลงทุนบ้านออมเงินKK”มี การโฆษณาชวนเช่ือรับประกันเงินต้น 100% เงินทุนหมุนเวียน ผ่อนไอโฟน ผ่อนทอง บริการทุกระดับประทับใจ

    

ทางกองบังคับการปราบปราม เล็งเห็นว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมกระทําการในลักษณะเช่นเดิม สร้างความ เดือดร้อนแก่ประชาชน และเพื่อป้องกันความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง และเพื่อเป็นการป้องปราม การกระทําความผิดในรูปแบบเช่นนี้ ทาง กก.2 บก.. จึงดําเนินการเร่งรัดจับกุมผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดี

จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.2 บก.. ทราบว่า ผู้ต้องหาหลบซ่อนอยู่ภายในบ้านพักภายใน ซอยนวมินทร์ 111 ถนนประเสริฐมนูญกิจ เขตบึงกุ่ม แขวงนวมินทร์ กรุงเทพฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มี.. 2564 เวลา 13.00 . เจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.2 บก.. จึงได้ขออนุญาตศาลแขวงพระนครเหนือเข้าตรวจค้นบ้านพัก จาก การตรวจค้นสามารถจับกุมตัวน..ศิริรัตน์ หรือ ตุ๊กกี้ฯ ได้ที่บ้านพักหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้นําตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา ดําเนินคดีต่อไป

จากการสอบถาม ..ศิริรัตน์ หรือ ตุ๊กกี้ฯ ได้ให้การภาคเสธว่าไม่ได้ฉ้อโกงแต่รับว่านําเงินของผู้เสียหายมาจริงโดยอ้างว่าเป็นการลงทุนทําธุรกิจร่วมกัน และรับว่าเคยถูกตํารวจ บก.ปอศ. จับกุมในกรณีดังกล่าวจริง

กองปราบปรามจึงขอประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการการกระทําดังกล่าว ซึ่ง อาจจะมีประชาชนได้รับความเสียหายหลายรายในหลายพื้นที่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง พฤติกรรมการกระทําในลักษณะดังกล่าว หากท่านได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว ท่านสามารถแจ้ง ความดําเนินคดีตามกฎหมาย ในพื้นที่เกิดเหตุต่อไป