กองปราบรวบขบวนการปลอมสลากกินแบ่งรัฐบาล หลอกขึ้นเงินทั่วพื้นที่ภาคเหนือ

กองปราบรวบขบวนการปลอมสลากกินแบ่งรัฐบาล หลอกขึ้นเงินทั่วพื้นที่ภาคเหนือ

กองบังคับการปราบปราม ภายใต้การอํานวยการ พล...สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.., ...พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ, ...ณัฐพงษ์ ปิตะบุตร, ...พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.., ...ปทักข์ ขวัญนา ผกก.4 บก.., ...รณกรสุขมงคล,...พงษ์พันธ์ศิริภัทรนุกุล,...มนูญแก้วก่ำ ,...เอกสิทธ์ิปานสีทารองผกก.4 บก..

เจา้หน้าที่ตํารวจชุดจับกุม นําโดยพ...อภิชนขันกาสว.กก.4 บก..พร้อมด้วยเจ้าหนา้ที่ตํารวจชุดปฏิบัติการ 5 กก.4 บก..

ร่วมกันจับกุม

1. นายทองอินทร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นผู้ตามหมายจับศาลจังหวัดหล่มสัก ท่ี 22/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกล่าวหาว่าปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอมและฉ้อโกงทรัพย์สถานที่จับกุม บริเวณ หมู่ 9 หมู่บ้านชลเทพ .บางพลี .สมุทรปราการ

2. นายศราวุฒิ (สงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ซึ่งเป็นผู้ตามหมายจับศาลจังหวัดหล่มสัก ที่ 23/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกล่าวหาว่าปลอมเอกสารสิทธิ และใช้เอกสารสิทธิปลอม และฉ้อโกงทรัพย์สถานที่จับกุม บริเวณ .1 .ท่าหลวง .ท่าหลวง .ลพบุรี

3. ..สุภาพร (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ซึ่งเป็นผู้ตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ 45/2564 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564โดยกล่าวหาว่าปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอมและฉ้อโกงทรัพย์สถานที่จับกุมบริเวณ .2 .ทับกวาง .แก่งคอย .สระบุรี

พฤติการณ์ สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันท่ี 19 ..2564 เวลาประมาณ 13.00 . ผู้เสียหายได้เปิดรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ .เพชรบูรณ์ ต่อมาปรากฏว่ามีคนร้ายเป็นชายสองคน ได้นําสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่ 5 มาขึ้นเงินกับ ผู้เสียหาย โดยเบื้องต้นผู้เสียหายได้ตรวจสอบสลากกินแบ่งฯ ดังกล่าวพบว่าถูกรางวัลจริง ผู้เสียหายจึงได้รับซื้อไว้ หลังจากนั้น เมื่อผู้เสียหายนําสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ ดังกล่าวไปข้ึนเงินกับทางสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรากฏว่าสลากกินเเบ่งฯ ดังกล่าวเป็นของปลอมผู้เสียหายจึงได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาต่อไป

กระท่ังวันที่ 28 ..2564 เจ้าหน้าที่ตํารวจกก.4 บก..ได้ทำการสืบสวนเพื่อติดตามจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาจนทราบพื้นที่หลบหนีของกลุ่มผู้ต้องหาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้นำกําลังลงพื้นที่และจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 3 คนในขบวนการดัง กล่าวนําตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หล่มสัก .เพชรบูรณ์และ สภ.วังน้ําคู้ .พิษณุโลก ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้จัดทําสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมข้ึนมา แล้วนําไปข้ึนเงินกับผู้เสียหาย จริงโดยจะมีกลุ่มผู้ต้องหาไปรับซื้อสลากกินแบง่รัฐบาลงวดท่ีกําลังจะออกไว้จํานวนหลายฉบับเมื่อรางวัลออกก็จะนําสลากกินแบ่งฯ ท่ีใกล้เคียงกับสลากกินเเบ่งฯ ท่ีถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว, 3 ตัว, รางวัลที่ 4 หรือรางวัลที่ 5 มาขูดลบเลขจริงออกด้วยใบ มีด และนําเลขที่ถูกรางวัลมาแปะติดทับ นอกจากนี้ยังมีการปลอมคิวอาร์โค้ด ทําการขูด และตัดแปะทับลงไปอีก โดยส่วนใหญ่ กลุ่มผู้ต้องหาจะนัดหมายรวมกลุ่มกันตระเวนไปตามร้านค้าตามต่างจังหวัด เพื่อนําสลากกินเเบ่งฯ ไปขึ้นรางวัล โดยจะดูตามร้าน ท่ีผู้สูงอายุเป็นผู้รับขึ้นเงินรางวัลซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาได้ก่อเหตุลักษณะมาแล้วหลายคร้ัง ท่ัวพื้นท่ีภาคเหนือ และเนื่องจากการตรวจ สอบด้วยสายตาทําให้ไม่พบบจุดแก้ไขกลุ่มผู้ต้องหาเลือกเน้นไปทางรางวัลที่มียอดไม่มากจึงทําให้เหยื่อหลงเช่ือได้ง่าย

  

กองบังคับการปราบปรามจึงขอฝากเตือนภัยประชาชนสําหรับผู้ที่รับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ตรวจสอบสลากกิน แบ่งรัฐบาลโดยละเอียด โดยเฉพาะบริเวณคิวอาร์โค้ด หากใช้มือลูบ จะมีสะดุดมือ และก่อนจะรับซื้อสลากกินเเบ่งรัฐบาล ให้ท่านตรวจสอบผู้ที่นําสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ท่านขึ้นรางวัลว่ามีใบหน้าตรงกับบัตรประชาชนที่นํามาประกอบเพื่อขึ้น เงินรางวัลหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันมิจฉาชีพใช้การปลอมตัวเลขและคิวอาโค้ด หากตรวจสอบไม่ดี ท่านอาจจะได้รับสลาก กินแบ่งรัฐบาลที่ถูกปลอมขึ้นมาได้

ช่องทางติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากชุดจับกุม ...อภิชน ขันกา สว.กก.4 บก.. (ชป.5 กก.4) เบอร์โทรศัพท์0841237762

ผู้ต้องหาหรือจําเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคําพิพากษาถึงที่สุด