ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล ระยะที่ 2 กองบังคับการปราบปราม

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล ระยะที่ 2 กองบังคับการปราบปราม

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล ระยะที่ 2 กองบังคับการปราบปราม (อุปกรณ์เครื่องมือเสริมสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล จำนวน 4 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่