ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง การยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการอาหาร เครื่องดื่ม และร้านบริการล้างรถยนต์ ตามโครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจประจำอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ (อาคารจอดรถ)

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง การยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการอาหาร เครื่องดื่ม และร้านบริการล้างรถยนต์ ตามโครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจประจำอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ (อาคารจอดรถ)

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง การยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการอาหาร เครื่องดื่ม และร้านบริการล้างรถยนต์ ตามโครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจประจำอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ (อาคารจอดรถ)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่