ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง การยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับอาวุธปืน หรือ อุปกรณ์ส่วนควบของอาวุธปืน ตาม “โครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจสนามยิงปืนกองปราบ”

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง การยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับอาวุธปืน หรือ อุปกรณ์ส่วนควบของอาวุธปืน ตาม “โครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจสนามยิงปืนกองปราบ”

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง การยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับอาวุธปืน หรือ อุปกรณ์ส่วนควบของอาวุธปืน ตาม “โครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจสนามยิงปืนกองปราบ”

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่