ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง การยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้านค้าตามโครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจ

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง การยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้านค้าตามโครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจ

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง การยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้านค้าตามโครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจ อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงานขนาด 20 ชั้น กองบังคับการปราบปราม

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่