ผลการจับกุม

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประกาศ กองบังคับการปราบปราม เรื่อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคาเพื่อคัดเลือกผู้ร่วมผลิตรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” กองบังคับการปราบปราม สถานีย่อยอุดรธานี

ประกาศ กองบังคับการปราบปราม เรื่อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคาเพื่อคัดเลือกผู้ร่วมผลิตรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” กองบังคับการปราบปราม สถานีย่อยภูเก็ต

เตือนภัยใกล้ตัว

กฏหมายใกล้ตัว

จัดซื้อจัดจ้าง

| เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ big data ระยะ 2

เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ big data ระยะ 2

| เอกสารซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ระยะ 2 โดยวิธีการคัดเลือก

บก.06 Big Data เฟส 2 ประกาศเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก Big Data เฟส 2

| สัญญาโครงการต่ออายุสิทธิ์ การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ และทำสำเนาโทรศัพท์มือถือ UFED4PC+Cloud analyzer กองบังคับการปราบปราม

สัญญาโครงการต่ออายุสิทธิ์ การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ และทำสำเนาโทรศัพท์มือถือ UFED4PC

| ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการตำรวจ (อาคารถนอมมิตรปาร์ค)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการตำรวจ (อาคารถนอมมิตรปาร์ค)

| เอกสารแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

| ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ (อาคารถนอมมิตรปาร์ค)

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ (แฟลตถนอมมิตร)