ผลการจับกุม

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง การยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับอาวุธปืน หรือ อุปกรณ์ส่วนควบของอาวุธปืน ตาม “โครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจสนามยิงปืนกองปราบ”

เตือนภัยใกล้ตัว

กฏหมายใกล้ตัว

จัดซื้อจัดจ้าง

| เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 &nbs

| เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ  กองบังคับการปราบปราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 &n

| เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ กองบังคับการปราบปราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 &nb

| ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานสืบสวนสอบสวน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองบังคับการปราบปราม เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงาน

| สัญญาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำกองบังคับการปราบปราม และประจำห้องรับแจ้งความร้องทุกข์ และประชาชน

สัญญาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำกองบังคับการปราบปราม และประจำห้องรับแจ้งความ

| สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองกำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองกำกับการสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม   ดาวน

| ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานสืบสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองบังคับการปราบปราม ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานสืบสวน ด้วยวิธีประกว