ผลการจับกุม

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประกาศ กองบังคับการปราบปราม เรื่อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคาเพื่อคัดเลือกผู้ร่วมผลิตรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” กองบังคับการปราบปราม สถานีย่อยอุดรธานี

ประกาศ กองบังคับการปราบปราม เรื่อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเสนอราคาเพื่อคัดเลือกผู้ร่วมผลิตรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” กองบังคับการปราบปราม สถานีย่อยภูเก็ต

เตือนภัยใกล้ตัว

กฏหมายใกล้ตัว

จัดซื้อจัดจ้าง

| เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ์

| เรื่อง ราคากลางโครงการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลต้นแบบเพื่อการบังคับใช้กฎหมายด้วยเทคโนโลยีแบบครบวงจร

ราคากลางโครงการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลต้นแบบเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย

| เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ big data ระยะ 2

เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ big data ระยะ 2

| เอกสารซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ระยะ 2 โดยวิธีการคัดเลือก

บก.06 Big Data เฟส 2 ประกาศเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก Big Data เฟส 2