ผลการจับกุม

ข่าวสาร/กิจกรรม

เตือนภัยใกล้ตัว

กฏหมายใกล้ตัว

จัดซื้อจัดจ้าง

| ประกาศ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำกองบังคับการปราบปราม

ประกาศ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจักซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำกองบังคับการปราบ

| ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ กก.สสน.บก.ป.

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองกำกับกา

| ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ร่วมผลิตรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” กองบังคับการปราบปราม (รวม 4 คลื่นความถี่)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ร่วมผลิตรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด” กองบ

| ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคาเพื่อคัดเลือกผู้ผลิตรายการกับสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงสามยอด”

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง เอกสารข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเสนอราคาเพื่อคัดเลือกผู้ผ

| บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data)

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อโครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data)