ผลการจับกุม

ข่าวสาร/กิจกรรม

เตือนภัยใกล้ตัว

กฏหมายใกล้ตัว

จัดซื้อจัดจ้าง

| สัญญาซื้อโครงการจัดหาระบบห้องสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ์ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนผู้กระทำผิด Command Center ของ กองบังคับการปราบปราม

สัญญาซื้อโครงการจัดหาระบบห้องสั่งการและควบคุมติดตามสถานการณ์ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนผู้ก

| สัญญาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานสืบสวนสอบสวน

สัญญาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานสืบสวนสอบสวน สัญญาเลขที่ บก.ป.7/2564   ดาวน์โหลด