ผลการจับกุม

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล ระยะที่ 2 กองบังคับการปราบปราม (ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล จำนวน 9 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง การยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการอาหาร เครื่องดื่ม และร้านบริการล้างรถยนต์ ตามโครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจประจำอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ (อาคารจอดรถ)

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง การยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการร้านอุปกรณ์เกี่ยวกับอาวุธปืน หรือ อุปกรณ์ส่วนควบของอาวุธปืน ตาม “โครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจสนามยิงปืนกองปราบ”

เตือนภัยใกล้ตัว

กฏหมายใกล้ตัว

จัดซื้อจัดจ้าง

| สัญญาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานสืบสวนสอบสวน

สัญญาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานสืบสวนสอบสวน สัญญาเลขที่ บก.ป.7/2564   ดาวน์โหลด

| เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศกองบังคับการปราบปราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 &nbs

| เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ  กองบังคับการปราบปราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 &n